Sammen med min makker Jørgen Hansen var jeg, den 16. august 2016, et smut forbi Rigsarkivet i Aabenraa med intens søgning i arkiver for "Drengsted Landkommune 1864-1920 fra første til sidste sekund.

Herunder blev bla. fundet omhandlende registrering af grundejere i landsbyen. Desværre findes ingen dateringer, men da min oldefars navn (Theodor Andreas Nielsen Nørregaard) er nævnt, må registreringen være sket efter 1864, hvor Sønderjylland blev indlemmet i det preussiske styre efter slaget ved Dybbøl.

Derfor må der være tale om en registrering iværksat af de tyske myndigheder og redigeret løbende. Det bekræftes også af, at den gotiske kolonnetekst er på tysk.

(NB: Bogen dobbeltsidet, som kunne kun affotograferes enkeltvis. Så, således navne på venstre side og tilhørende notater på højre side)