Tit overvejet at nedlægge hjemmesiden fordi der umiddelbart ikke
syntes særlig interesse for siden. Jeg hørte i hvert fald ikke noget -
før den 2. okt. 2022, hvor jeg fik en mail fra Maria Beck.
Det gjorde jo, at jeg næsten måtte starte op på en frisk og igen søge
overblik i det ca. 45 GB store private arkiv, som oplysninger fra div.
arkiver m.v. omfatter. 
Men det var skønt at komme lidt "på" igen.


Respons/Arkiv omfatter dels nye henvendelser og dels gamle oplys-
ninger med hensyn til tiltag undervejs under ombygning af siden med
nye oplysninger.