Artikelindeks

"Sander" har i sin fortælling om Drengsted bl.a. omtalt, at Ole Olsens ejendom "nea i æ by" kunne ses brænde fra skolen. Siden har jeg søgt forskellige muligheder for at finde denne ejendom, da Ole ifølge samme fortælling havde forsikringsmæssige problemer, da han ikke ville genopføre ejendommen. 

Jeg har ledt og ledt efter denne ejendommens beliggenhed og gåden er måske løst ved, at jeg har fundet et kort over Drengsted på Geodatostyrelsens hjemmeside - dateret til 1877-1920. 

Disse oplysninger stemmer godt overens med Sanders fortælling om, at de kunne se Ole’s ejendom brænde fra skolen.

Videre har Henry Mathiesen Andersen i dag (05-12-2015) oplyst, at Oles ejendom var beliggende mellem hans barndomshjem og Carsten Aabling. Han var da kun 3-4 år og husker kun et skur.