Artikelindeks

 

Familien Schmidt, Drengstedvei 27. 
Schmidt familien kom på gården i 1852 og den første ejer var Peder Andersen Schmidt.

1852 - 1854 

Peder Andersen Hansen Schmidt (28 ha.)

1854 - 1881

 Cornelius Hansen Schmidt

1881 - 1899

Hans Hansen Schmidt

1899 - 1918

 Ida Hanne Marie Schmidt

1902

 Tilkøbt 5 ha

Den 1. november 1918 overtog sønnen Cornelius Hansen Schmidt fødegården

1918

Cornelius Hansen Schmidt tilkøbte 2,5 ha jord

1924

Den første selvbinder + heste og svinestald, 18 stk. kvæg og i alt 42,2 ha. 2 karle og 1 fodermester

1941

Ny stald med plads til 31 stk. kvæg

1943

 Den første malkemaskine købt

1946

Forpagter sønnen Boy Carlsen Schmidt ejendommen

1948

Blev Boy Schmidt gift med Helga Hansen, Vinum

1949

Ny traktor Ferguson, grå + plov

1952 Udbygning af svinestald
1959 Boy Schmidt køber ejendommen
1962 Stalden ombygges (30 køer + opdrætteri )
1963 Køber Drengstedvej 23 på i af 8 ha. af Jes Bønning
1975 Boy Schmidt sælger halvdelen af ejendommen til sin søn Cornelius Schmidt
1976 Blev Cornelius Schmidt gift med Kirsten Marie Evald.
1976

Bygges og udvides stalden til 50 køer + opdræt og lade til roer

1978 Lade bygges i Drengsted Enge
1985 Cornelius køber resten af ejendommen
1995  Gården omlægges til økologisk drift
1997 Der købes 18 ha. ved Thomas Tygesen
1997 Der købes 2,0 ha. ved jordfordeling
1998 Der købes 28,1 ha. ved Hans Bull, Drengsted
2003  Cornelius Schmidt solgte ejendommen til sin søn, Michael SchmidtArealet var dengang 105 ha. 50 køer + opdræt
2003  Der opføres ny stald til 160 køer + opdrætLigeledes opføres foder lade med automatisk foderanlæg samt service bygning, kontor m.m.
2004  Der købes 7,9 ha. af Alexander Dixen
2004 Der omlægges fra økologisk til konventionel mælkeproduktion
2006 Forpagtet 41 ha. ved Hans Schmidt, Døstrup. Gården døbes til "Drengstedgård" efter høring i byenDer oprettes hjemmeside til gården
2006 Kirsten og Cornelius Schmidt flytter til Drengstedvej 35
2007 Renovering af stuehus og Stine Michelsen og Michael flytter ind
2007 Der opføres ny lade på 1400 m2 og med værksted, ny mælketank 12 TTyrekalve sælges ved 14 dage, kvierne kommer på "kviehotel"
2008  VS Schmidt melder sig ud af Arla mejeriselskab og bliver andelshaver i et tysk mejeriEjendomsareal I 13,5 ha. Forpagtinnger 54 ha.