Artikelindeks

 

Ejer

Andreas Petersen

Køb

Andreas Petersen overtog ejendommen i 1987 efter sine forældre, Gyde og Hans Peter Petersen.

Gården var på det tidspunkt på 81 ha. En kvægejendom med 57 køer + opdræt.

Året forinden havde Andreas købt Laura Andersens ejendom Krogen 6 på 19,5 ha.

Bygningerne på Krogen 6 blev solgt til Mona og Kurt Carstensen med et areal på 1,5 ha.

I 1997 blev der købt 15,29 ha. fra Gyde Petersen og Larsine Knudsen.

                   Arealet under Drengsted Bylaug er 113,1 ha.

Udvikling

Gylletank i 1991.

Maskinhus i 1997.

Ny stald i 1999.

Gamle bygninger nedrevet efter orkan i 1999.

Nuværende produktion

110 køer + opdræt.

 Produktionen er økologisk.

Familie

Familien kan spores tilbage i Drengsted til 1701, hvor Jens Nielsen Mahler overtog Krogen 11 (Drøhses ejendom).

Efter 3 generationer på Krogen 11, giftede Hans Peter Petersen (søn af Peter Jensen Mahler) sig med Lauritzine Margrethe Stavener (datter af Peter Lorenzen Stavener) Drengstedvej 15.

1701: Jens Nielsen Jensen (også kaldet Jens Nielsen Mahler) overtager gården på Krogen 11, som han driver indtil sin død i 1729, 55 år gammel.

1729: Gården på Krogen 11 overtages af den ældste søn Niels Jensen, der dør i 1752 kun 50 år gammel.

1752: Hvem, der overtager gården er usikkert, da Niels Jensens ældste søn, Jens Nielsen Mahler (1736-1807), kun var 16 år gammel, da faderen dør.
          Måske er gården på Krogen 11 blevet solgt eller overgået til farbroderen, Peder Jensen Mahler (1710-1781).
          Jens Nielsen Mahler gifter sig i 1773 med Margrethe Kirstine Pedersdatter fra Mjolden, med hvem han får 10 børn.
          Deres søn Peder Jensen Mahler (1776-1849) bliver viet til Sille Kirstine Pedersdatter fra Øster Terp i 1813.

1801: Stavener slægten ved Thomas Petersen Stavener kommer til Drengsted.

1856: Hans Peter Petersen (1823-) vies til Lauritzine Margrethe Stavener

1876: Lauritzine Margrethe Stavener og Hans Peter Petersen overtager hendes fødehjem på Drengstedvej 15 og har den til 1889.

1889: Sønnen Peter Lorenzen Petersen overtager gården og driver den frem til 1921.

1921: Sønnen Andreas Andersen Petersen overtager gården og har den frem til 1959.

1959: Gyde og Hans Peter Petersen overtager gården og driver den frem til 1987.  De fik 4 børn: Karen - gift med Flemming Madsen, Vinum.
Hanne - gift med Birger Jensen, Gram,  Dorthe - gift med Ivan Jacobsen, Esbjerg og Andreas Petersen, der lever i parforhold med Janne Bilgård Hansen og Jannes søn, Max.

1987: Sønnen Andreas Petersen overtager gården.

1988: Hans Peter Petersen dør og Gyde flytter til Skærbæk

2015: Gyda dør pludseligt.