Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark i tiden
fra 1. februar - 20. juli 1864. 
Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg
og Slesvig (bla. den nordlige del / nu Sønderjylland)

 Før

Hertugdømmerne'

 

Krigens forloeb 1864

Efter

 Kort 2

Grænsedragning efter 1. verdenskrig ved genforeningen 1920

Sønderjylland 1920 genforening